Täna avalikustatakse Eesti uuendatud toitumissoovitused.

Täna avalikustatakse Eesti uuendatud toitumissoovitused.

Erinevalt aluseks olnud Põhjamaade toitumissoovitustele ei anna Eesti soovitused nõu taimetoitlastele tervisliku toitumise kohta. Taimetoitlus on Eesti soovitustes niiöelda enesepiiratud toitumine, mille definitsioon on:

“Enesepiiratud toitumine (self-restricted diet) – usulisest, veendumuslikust või muust põhjusest tulenev toitumispiirang (nt meditsiiniliselt mittepõhjendatud gluteenivaba dieet, taimetoitlus jne), mis pikemaajalisel kasutamisel võib kaasa tuua mõne toitaine puuduse organismis või muid terviseriske.”

Hästi kavandatud vegantoitumise on igas eluetapis sobilikuks tunnistanud Academy of Nutrition and Dietetics (USA), British Dietetic Association, Dietitians of Canada ja Dietitians Association of Australia, veganlust käsitlevad ka vastavate riikide toitumissoovitused. Vegantoitumise kohta annavad nõu ka Soome uuendatud toitumissoovitused, mis põhinevad samuti Põhjamaade soovitustel.

Toitumissoovitusi levitatakse paberkandjal kõigile valdkonna ekspertidele üle riigi: perearstikeskustele, ambulatoorset ja statsionaarset eriarstiabi osutavatele tervishoiuteenuse osutajatele, hoolekandeasutustele, üldhariduskoolidele, kutsekoolidele, lasteaedadele ja raamatukogudele. Väljaannet tuleb ka raamatupoodidesse. Soovitusi tutvustatakse erialaväljaannetes nt Eesti Arst, Perearst, Pereõde, Eesti Õde, Apteeker, Õpetajate Leht, Eesti Ekspress, Meditsiiniuudised jm. Soovituste kohta korraldatakse teabeüritusi, sh konverentsid ja teabeüritused kitsamatele sihtrühmadele nagu patsientideühingud, KOV töötajad, tervisedendajad jne. Koostatakse toitumist käsitlev õpetajaraamat vastavalt muutunud soovitustele, õpetajatele (sh inimeseõpetuse ja kodunduse õpetajad) korraldatakse koolitusi.

Tervise Arengu Instituut on suusõnalisel seisukohal, et veganlus ei pea olema praegustes soovitustes ega jõudma ka järgmistesse, kui soovitused kuue aasta pärast uuendatakse. Teave tervisliku vegantoitumise kohta ei jõua nii valdkonna ekspertideni, mis takistab veganitel saamast asjakohast teavet, abi, tuge.

Eesti Vegan Selts töötab selle nimel, et tagada veganite võrdne kohtlemine ja et veganid saaksid kaasaegset ja teaduspõhist infot tervisliku toitumise kohta. Ees on palju tööd.

Toitumissoovitused: https://intra.tai.ee/images/prints/documents/148897509189_eesti%20toitumis-%20ja%20liikumissoovitused.pdffbclid=IwAR0Tetwgr5N0QXTF3-YVf-hh_4uFwtc0mmbWX3rbXaugb0JiwHAccivgeBw

Toitumissoovituste tegevuskava (2015 lõpu seisuga): http://www.terviseinfo.ee/images/Protokoll_soovitused_02.10.2015_9_paneelkoosolek.pdffbclid=IwAR2lLPYJ-oOOvl-swPAkFn0gqmx1yljr-53H8KLKPlLdWvGVXQ-iXPzzuys

[intra.tai.ee](https://intra.tai.ee/images/prints/documents/148897509189_eesti toitumis- ja liikumissoovitused.pdf?fbclid=IwAR2eaW9BG-h4-2suTK5a6mld57CjAKMwRsoge4OFZCD5Sfyiau34pHQQ6S0)

Vasta sellele teemale

See leht kasutab küpsiseid ning teisi jälgimistehnoloogiad, et eristada eraarvuteid, isikupärastatud teenuseseadeid, analüütilisi ja statistilisi eesmärke ning sisu ja reklaami esitamise kohandamist. See lehekülg võib sisaldada ka kolmandate osapoolte küpsiseid. Kui te jätkate selle lehekülje kasutamist, siis eeldame, et nõustute praeguste sätetega, kuid te saate neid igal ajal muuta. Rohkem infot siin: Privacy and Cookie Policy